Za vodou 161, Liptovský Ján   +421 908 140 979

Kontaktná adresa: Za vodou 161, Liptovský Ján 032 03, Slovensko

Telefón: +421 908 140 979

E-mail: info@penzionzavodou.sk

Bankové spojenie: